Aprendre Importa!  – Aprender Importa!

 

L’IES Binissalem és un centre gran situat a Binissalem, i centre de referència pels alumnes dels pobles de Binissalem, Consell i Alaró.  Vam obrir les portes el curs 05-06.  En el nostre centre s’imparteixen els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), de Batxillerat i des de fa tres anys d’un cicle formatiu de grau mitjà de vins i olis.

L’augment de població constant en aquests pobles i en la majoria de pobles de Mallorca des de fa unes dècades, està provocant que cada vegada sigui més evident el problema de falta d’espais en el centre, tot i la construcció d’un nou bloc al centre fa pocs anys.

D’aquesta manera trobem un institut amb més de 950 alumnes, on pel que fa a ESO tenim 7 grups de 1r d’ESO, 7 grups a 2n i 3r d’ESO i 6 grups a 4t d’ESO. Per batxillerat tenim 3 grups per cada nivell, i pel CFGM 1 grup per cada nivell.

Parlem d’Aprenentatges Imprescindibles i no finalistes.

● Aprenentatges clau que tot l’alumnat ha d’assolir.

● Són aprenentatges perdurables i transferibles (són útils per construir-ne de nous).

● Tenen importància per a la vida.

● Per a que estiguin interioritzats, s’han d’anar evocant periòdicament durant els anys en espiral: no només tornes, sinó que tornes per aprofundir.

Què hi diu l’alumnat al nostre centre?

«Ens agrada quan som nosaltres els protagonistes……..i no tant els professors»

«Volem saber coses sobre la vida……..què ens espera?»

«El món se’n va a la merda……..i nosaltres aquí fent arrels quadrades»

«Ens han fet creure que les notes……..defineixen la nostra intel·ligència»

Seguim millorant i aprenent! 

El IES Binissalem es un centro grande situado en Binissalem, y centro de referencia para los alumnos de los pueblos de Binissalem, Consell y Alaró. Abrimos las puertas el curso 05-06. En nuestro centro se imparten los estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de Bachillerato y desde hace tres años de un ciclo formativo de grado medio de vinos y aceites.

El aumento de población constante en estos pueblos y en la mayoría de pueblos de Mallorca desde hace unas décadas, está provocando que cada vez sea más evidente el problema de falta de espacios en el centro, a pesar de la construcción de un nuevo blog en el centro hace pocos años.

De este modo encontramos un instituto con más de 950 alumnos, donde en lo que se refiere a ESO tenemos 7 grupos de 1º de ESO, 7 grupos a 2º y 3º de ESO y 6 grupos a 4º de ESO. Por bachillerato tenemos 3 grupos por cada nivel, y por el CFGM 1 grupo por cada nivel.

Hablamos de Aprendizajes Imprescindibles y no finalistas.

● Aprendizajes clave que todo el alumnado debe alcanzar.

● Son aprendizajes perdurables y transferibles (son útiles para construir otros nuevos).

● Tienen importancia para la vida.

● Para que estén interiorizados, deben evocarse periódicamente durante los años en espiral: no sólo vuelves, sino que vuelves para profundizar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *